پی ال سی زیمنس S7-1200

 نمایش:
PLC زیمنس 1214FC DC/DC/DC AF
 • نوع FailSafe
 • ولتاژ تغذیه 24V DC
 • 2 ورودی آنالوگ ولتاژی (10-0 ولت)
 • 10 خروجی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 4 سرعت بالا 100KHz
 • 14 ورودی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 6 سرعت بالا
 • 3 ماژول شبکه (CM)
 • 1 سیگنال برد (SB)
 • 8 سیگنال ماژول (SM)
 • حافظه داخلی 125KB
 • رزولوشن 10Bit
 • 1 پورت پروفی نت (اترنت RJ45)
قیمت: 1,000 تومان
PLC زیمنس 1212FC DC/DC/Relay HF
 • نوع FailSafe
 • ولتاژ تغذیه 24V DC
 • 2 ورودی آنالوگ ولتاژی (10-0 ولت)
 • 6 خروجی دیجیتال رله ای 2A
 • 8 ورودی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 4 سرعت بالا
 • 3 ماژول شبکه (CM)
 • 1 سیگنال برد (SB)
 • 2 سیگنال ماژول (SM)
 • حافظه داخلی 100KB
 • رزولوشن 10Bit
 • 1 پورت پروفی نت (اترنت RJ45)
PLC زیمنس 1212FC DC/DC/DC AF
 • نوع FailSafe
 • ولتاژ تغذیه 24V DC
 • 2 ورودی آنالوگ ولتاژی (10-0 ولت)
 • 6 خروجی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 4 سرعت بالا 100KHz
 • 8 ورودی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 4 سرعت بالا
 • 3 ماژول شبکه (CM)
 • 1 سیگنال برد (SB)
 • 2 سیگنال ماژول (SM)
 • حافظه داخلی 100KB
 • رزولوشن 10Bit
 • 1 پورت پروفی نت (اترنت RJ45)
PLC زیمنس 1217C DC/DC/DC AG
 • ولتاژ تغذیه 24V DC
 • 2 ورودی آنالوگ ولتاژی (10-0 ولت)
 • 2 خروجی آنالوگ جریانی (20-0 میلی آمپر)
 • 6 خروجی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 4 سرعت بالا 100KHz
 • 10 ورودی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 6 سرعت بالا
 • 4 ورودی دیجیتال RS422/485
 • 4 خروجی دیجیتال RS422/485
 • 3 ماژول شبکه (CM)
 • 1 سیگنال برد (SB)
 • 8 سیگنال ماژول (SM)
 • حافظه داخلی 150KB
 • رزولوشن 10Bit
 • 2 پورت پروفی نت (اترنت RJ45)
قیمت: 35,000,000 تومان
PLC زیمنس 1215C DC/DC/DC AG
 • ولتاژ تغذیه 24V DC
 • 2 ورودی آنالوگ ولتاژی (10-0 ولت)
 • 2 خروجی آنالوگ جریانی (20-0 میلی آمپر)
 • 10 خروجی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 4 سرعت بالا 100KHz
 • 14 ورودی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 6 سرعت بالا
 • 3 ماژول شبکه (CM)
 • 1 سیگنال برد (SB)
 • 8 سیگنال ماژول (SM)
 • حافظه داخلی 125KB
 • رزولوشن 10Bit
 • 2 پورت پروفی نت (اترنت RJ45)
قیمت: 21,500,000 تومان
PLC زیمنس 1215C AC/DC/Relay BG
 • ولتاژ تغذیه 120/230V AC
 • 2 ورودی آنالوگ ولتاژی (10-0 ولت)
 • 2 خروجی آنالوگ جریانی (20-0 میلی آمپر)
 • 10 خروجی دیجیتال رله ای 2A
 • 14 ورودی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 6 سرعت بالا
 • 3 ماژول شبکه (CM)
 • 1 سیگنال برد (SB)
 • 8 سیگنال ماژول (SM)
 • حافظه داخلی 125KB
 • رزولوشن 10Bit
 • 2 پورت پروفی نت (اترنت RJ45)
قیمت: 22,500,000 تومان
PLC زیمنس 1215C DC/DC/Relay HG
 • ولتاژ تغذیه 24V DC
 • 2 ورودی آنالوگ ولتاژی (10-0 ولت)
 • 2 خروجی آنالوگ جریانی (20-0 میلی آمپر)
 • 10 خروجی دیجیتال رله ای 2A
 • 14 ورودی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 6 سرعت بالا
 • 3 ماژول شبکه (CM)
 • 1 سیگنال برد (SB)
 • 8 سیگنال ماژول (SM)
 • حافظه داخلی 125KB
 • رزولوشن 10Bit
 • 2 پورت پروفی نت (اترنت RJ45)
قیمت: 22,000,000 تومان
PLC زیمنس 1214C DC/DC/DC AG
 • ولتاژ تغذیه 24V DC
 • 2 ورودی آنالوگ ولتاژی (10-0 ولت)
 • 10 خروجی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 4 سرعت بالا 100KHz
 • 14 ورودی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 6 سرعت بالا
 • 3 ماژول شبکه (CM)
 • 1 سیگنال برد (SB)
 • 8 سیگنال ماژول (SM)
 • حافظه داخلی 100KB
 • رزولوشن 10Bit
 • 1 پورت پروفی نت (اترنت RJ45)
قیمت: 15,700,000 تومان
PLC زیمنس 1214C AC/DC/Relay BG
 • ولتاژ تغذیه 120/230V AC
 • 2 ورودی آنالوگ ولتاژی (10-0 ولت)
 • 10 خروجی دیجیتال رله ای 2A
 • 14 ورودی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 6 سرعت بالا
 • 3 ماژول شبکه (CM)
 • 1 سیگنال برد (SB)
 • 8 سیگنال ماژول (SM)
 • حافظه داخلی 100KB
 • رزولوشن 10Bit
 • 1 پورت پروفی نت (اترنت RJ45)
قیمت: 15,500,000 تومان
PLC زیمنس 1214C DC/DC/Relay HG
 • ولتاژ تغذیه 24V DC
 • 2 ورودی آنالوگ ولتاژی (10-0 ولت)
 • 10 خروجی دیجیتال رله ای 2A
 • 14 ورودی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 6 سرعت بالا
 • 3 ماژول شبکه (CM)
 • 1 سیگنال برد (SB)
 • 8 سیگنال ماژول (SM)
 • حافظه داخلی 100KB
 • رزولوشن 10Bit
 • 1 پورت پروفی نت (اترنت RJ45)
قیمت: 15,700,000 تومان
PLC زیمنس 1212C DC/DC/Relay HE
 • ولتاژ تغذیه 24V DC
 • 2 ورودی آنالوگ ولتاژی (10-0 ولت)
 • 6 خروجی دیجیتال رله ای 2A
 • 8 ورودی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 6 سرعت بالا
 • 3 ماژول شبکه (CM)
 • 1 سیگنال برد (SB)
 • 2 سیگنال ماژول (SM)
 • حافظه داخلی 75KB
 • رزولوشن 10Bit
 • 1 پورت پروفی نت (اترنت RJ45)
قیمت: 13,500,000 تومان
PLC زیمنس 1212C AC/DC/Relay BE
 • ولتاژ تغذیه 120/230V AC
 • 2 ورودی آنالوگ ولتاژی (10-0 ولت)
 • 6 خروجی دیجیتال رله ای 2 آمپر
 • 8 ورودی دیجیتال DC (ترانزیستوری) / 6 سرعت بالا
 • 3 ماژول شبکه (CM)
 • 1 سیگنال برد (SB)
 • 2 سیگنال ماژول (SM)
 • حافظه داخلی 75KB
 • رزولوشن 10Bit
 • 1 پورت پروفی نت (اترنت RJ45)
قیمت: 13,500,000 تومان

امتیاز: 4 از 5. مجموع 12 رای
بازدید: 1063 | 1697443411